تعمیرگاه مرکزی سامسونگ . نمایندگی تعمیرات سامسونگ. شعبه تجریش: 22717796-22718535 | شعبه ستارخان:44291224-44291259 | شعبه امین حضور:33444219-33444229

تماس با ما

دفتر مرکزی: سه راه امین حضور کوچه میرمطهری پاساژ امام جواد زیرزمین دوم پلاک 19

شعبه تجریش: 22717796-22718535 

شعبه ستارخان:44291224-44291259 

شعبه امین حضور:33444219-33444229